Podrobné informace o atolech na Maledivách

Atoly na Maledivách

 Atoly Maledivy. Ve vodách Indického oceánu se nachází unikátní souostroví nesoucí jméno Maledivy. Soustava 26 přírodních korálových atolů, jež můžeme charakterizovat jako laguny obklopené masou korálů utvářejících pevninu, je správně uspořádána do 20 administrativních atolů, z nichž každý má své hlavní město i správní orgány. Atoly jako takové jsou však poměrně nevyzpytatelnými přírodními úkazy, jejichž tvar i rozloha se v průběhu historie mění v souvislosti s klimatickými změnami i zásahy člověka.

Alifu Atol

Nejseverněji položený a zároveň třetí největší administrativní atol Malediv (dle rozlohy pevninského území a počtu obyvatel) je obecně nazýván Haa Alifu, jeho oficiální název však zní Thiladhunmathi Uthuruburi. Je tvořen dvěma přírodními atoly, jež jsou z pohledu správního rozdělní rozlišeny na severní Thiladhunmathi a Ihavandhippolhu. Část Thiladhunmathi spadající pod území Haa Alifu je nejseverněji položenou divizí stejnojmenného geografického atolu, který mezi jeho nejzazšími body dosahuje vzdálenosti přibližně 170 km, díky čemuž je mu přisuzován titul největšího maledivského atolu.

Tento pevninský úsek je oddělen kanálem Ihavandhoo od zmiňovaného Ihavandhippolhu, který představuje hraniční pevninu Malediv směrem k indickým ostrovům Lakshadweep, přičemž od Indie ji dělí kanál Maliku Kandu.Atol Haa Alifu je tvořen 43 ostrovy, z nichž je pouze 14 osídleno a klasifikováno do volebních obvodů. Zbylé ostrovy jsou buďto neobydlené nebo jsou využívány jako čistě resortní oblasti (např. Berinmadhoo či Manafaru). Dalších šest ostrovů, které v minulosti byly součástí tohoto atolu, zaplavila klimatickými změnami zvyšující se hladina moře nebo došlo k jejich propojení s jiným ostrovem. Hlavním městem atolu je ostrov Dhidhdhoo, jenž v roce 2014 obývalo 2854 lidí. Laguna obklopena korálovými poli a útesy skýtá přibližně 35 až 55 metrů. Turisticky atraktivním místem je populární svatyně na ostrově Matherrah, jež byla v minulosti navštívena maledivskými panovníky.

Haa Dhaalu Atol

Jižní část největšího geografického atolu Malediv zvaného Thiladhunmathi funguje pod správou administrativního atolu Haa Dhaalu, jenž je oficiálně nazýván South Thiladhunmathi. Toto uskupení zahrnuje taktéž téměř neobydlený atol Makunudhoo, jenž by měl v budoucnu své území propůjčit námořní observatoři pod záštitou Čínské státní oceánské správy. Jediným ostrovem tohoto atolu, kde nalezneme obyvatele, je tzv. Malcolm atol, jež je znám pro své pusté a nevyzpytatelné útesy, které v minulosti měly zapříčinit mnoho ztroskotání lodí a ztráty posádek i nákladu. Velký útes obklopující lagunu dosahuje délky přes 24 km, přičemž sama laguna je velmi hluboká, avšak plná korálových vyvýšenin.

Hlavním městem Haa Dhaalu je ostrov Kulhudhuffushi, jenž je nazýván ,,srdcem Severu“. Zdejší raritou, kterou je ostatně inspirován i sám název ostrova, jsou tzv. mangrovy, tedy spletité křovinné lesy, jež jsou velmi stabilními držiteli uhlíku schopnými úspěšně konkurovat i pralesům. Se svými téměř 16 tisíci obyvateli patří Kulhudhuffushi k nejlidnatějším ostrovům severní části Malediv. Mimo jiné je zde v provozu také regionální nemocnici nebo letiště s přímím spojením do hlavního maledivského města Male. Atol Haa Dhaalu disponuje ještě dalším letištěm zajišťující trasu přímo do Male, a to na neobydleném ostrově Hanimaadhoo.

Shaviyani Atol

Nejméně rozvinutým atolem na Maledivách je severně situované administrativní uskupení známé jako Shaviyani atol. Rozléhá se na přírodním atolu Miladhunmadulu, největší struktuře přírodních korálových atolů na světě, díky němuž získal také svůj oficiální název Miladhunmadulu Uthuruburi. Velmi dlouho si toto území drželo odstup od turismu a hlavní činností a obživou zdejších obyvatel byl zejména rybolov. Celkem pod divizi Shaviyani spadá 51 ostrovů, z čehož je obydlených pouze 16. V roce 2014 žilo na těchto ostrovech něco málo přes 12 tisíc obyvatel. Ostrovy jsou svými rozlohami malé, přičemž polovina z nich nedosahuje ani velikosti 20 hektarů, devět z nich je dokonce menších než pouhý 1 hektar. Z tohoto důvodu je atol velmi zranitelný v souvislosti s důsledky změn klimatu a dalších přírodních faktorů.

Nejobydlenější ostrov Maakadoodhoo byl na konci 20. století v přímém existenčním ohrožení kvůli silné bouři, z níž se podařilo ostrovu naštěstí vzpamatovat. Postupně však dochází k poklesu pevniny některých ostrovů, a tak je možné, že se brzy jejich počet o něco sníží. Hlavním městem je ostrov Funadhoo, jenž je největším neosídleným ostrovem severní části Malediv. Nedávno zde bylo vybudováno letiště, kde jsou uskutečňovány lety třikrát denně. Do maledivského hlavního města Male (vzdáleného 218 km) funguje také vodní transport, přičemž cesta trvá přibližně 4 až 5 hodin.

V současnosti na území Shaviyani vznikají nové resorty, a tak se začíná rozšiřovat i turistický zájem o tuto oblast. Vedle rybolovu je zde také oblíbeným řemeslem tkaní rohoží či lan.

Raa Atol

Jedním z nejnavštěvovanějších atolů na Maledivách je Raa atol lokalizovaný v severní části tohoto souostroví. Atol Maalhosmadulu Uthuruburi, jak zní jeho oficiální název, dosahuje délky téměř 70 km a ve své nejširší části disponuje šířkou 24 km. Je seskupením 88 ostrovů, z nichž je 15 osídleno, a to zejména maledivskými domorodci, kteří jsou velmi zruční. Mezi Raa atolem a sousedním Baa atolem leží známý kanál Moresby (nazýván též Hanikandu), jenž je široký přes 3 km a byl pojmenován na počest Roberta Moresbyho,  trpělivého a pracovitého kapitána a kreslíře, který se pokoušel zmapovat všechny atoly Malediv.

Zdejší laguny jsou hluboké až 49 metrů a nachází se zde velmi mnoho útesů. Západ je tvořen především kulatými či oválnými útesy, jež jsou umístěny zcela nepravidelně, střed je hustě pokryt korálovými plochami až k jihozápadu, kde se nachází ostrov Kandholhudhu. Ten je považován za místo s největší koncentrací malých útesů na celých Maledivách. Severní konec oblasti je pak zcela bez útesů. Ostrovy Alifushi a Etthingili  (také známy jako Powellovy ostrovy) stojí na samostatném útesu s velmi hlubokými vodami.  

Raa Atol je destinací s bohatým turistickým vyžitím, které láká především svými nadstandartními resorty jako např. Emerald nebo Joali Maldives. Díky příznivým geografickým podmínkám je zde skutečně rozmanitý mořský život, díky čemuž je toto místo doporučováno jako jedno z nejdostupnějších a nejzajímavějších za účelem potápění a objevování krás podvodního světa. Oblíbené jsou zde také pláže, přičemž některé z nich vyzařují luxusem a komfortem, jiné jsou zase téměř neprozkoumané a nabízejí dobrodružný zážitek. Hlavním městem je ostrov Ungoofaaru, kde se nachází největší nemocnice z celé severní části Malediv. Od Male je hlavní město Raa atolu vzdálené přibližně 170 km.     

Noonu Atol

Administrativní divize Noonu atol zahrnuje pod svou správu celkem 71 ostrovů, z nichž 13 je osídleno maledivskými obyvateli. V minulosti se na území ostrovů oficiálně nazývaného atol Miladhunmadulu Dhekunuburi nenacházel žádný turistický resort. Momentálně zde však nalezneme šest luxusních letovisek, a to např. The Sun Siyam na ostrově Irufushi nebo Soneva Jani na ostrově Medhufaru. Na západní straně je atol oddělen kanálem Baraveli Kandu, jež nese název podle kraba poustevníka, jehož výskyt je v této oblasti opravdu velký.

Noonu atol tvoří ideální zázemí pro rozmanitou mořskou faunu, neboť vedle krabů se zde hojně rojí také nejrůznější druhy ryb, a to zejména střelci a chňapalové, ba dokonce je toto území považováno za nejrybnatější na Maledivách. Ve velké míře jsou ve zdejších vodách rozšířeni také delfíni či žraloci, kteří jsou nejvíce pozorování v potápěčské lokalitě Orimas Thila. Mezi potápěči je také oblíbená skála Vavathi Kurohli Thila, kde jsou k vidění široké změti měkkých korálů.

  Největším přírodním a nejlidnatějším ostrovem Noonu atolu a zároveň jeho hlavním městem je Manadhoo. Ostrov je situován v samotném středu atolu, a tak je dobře dostupný pro všechny ostatní obydlené ostrovy. Má přírodní přístav a je obklopen přírodními mořskými hrázemi. Ostrov je centrem velkoobchodu a nachází se zde velká nabídka služeb, jako jsou banka, policejní stanice, nemocnice, pošta apod. Hlavním zdrojem příjmů obyvatel jsou stavebních tesařské práce, státní služba, cestovní ruch, rybolov a soukromé podnikání.

Lhaviyani Atol  

  U konce severní části Malediv leží administrativní atol Lhaviyani, též známý jako Faadhippolhu atol, což je zároveň i názvem geografického atolu na kterém se nachází. Je tvořen 54 ostrovy, z nichž je obydleno pouze 5. Ty se však potýkají s přelidněností a některé z nich jsou zcela pokryty (resp. zastavěny) budovami. Nalezneme zde celkem 6 letovisek, která leží na neosídlených ostrovech a slouží čistě k rekreačním účelům. Jeden z ostrovů propůjčuje svoji půdu průmyslové výrobě, a to konkrétně ostrov Felivaru, kde byla vybudována továrna pro konzervaci tuňáků.

Hlavním a zároveň i nejlidnatějším městem (s počtem obyvatel cca 4.000) je ostrov Naifaru. Celková plocha ostrova činí přibližně 0,5 km2 a to včetně části ostrova, jež byla rekultivací okolní laguny v roce 2004 rozšířena. Živobytí si zajišťují místní obyvatelé zejména rybolovem, v posledních letech se vznikem rekreačních ostrovů rozšířila práce i v oblasti cestovního ruchu, a to zejména u mladší populace. Naifaru je také městem maloobchodu, proto zde narazíte přes 120 obchodů a trhů, jako jsou železářství, potraviny, spotřební zboží, elektronika, stavebniny, butiky, švadlenky i automobilové showroomy.

Baa Atol

  Přírodní atoly Maalhosmadulu, Fasdūtherē a Goifulhafehendhu vytvářejí správní územní celek zvaný Baa atol nebo též Maalhosmadulu Dhekunuburi. Ten se nachází v západní části Maledivského souostroví a skládá se ze 75 ostrovů. Obyvatelé, kterých je kolem 11.000, osidlují 13 z nich, zbylých 49 je zcela neobydlených a na 8 jsou rozvíjena letoviska. Plocha atolu Baa se rozléhá na 1127 kilometrech, přičemž atoly jsou od sebe odděleny kanálem Kudarikilu Kandu.

Nachází se zde celkem 105 korálových útesů, jejichž povrch dohromady představuje přibližně 263 km2. Hlavní město představuje ostrov Eydhafushi, které se dlouhodobě potýká s extrémně vysokými teplotami. Důvodem je pravděpodobně dřívější mohutné kácení stromů pro nedostatek stavební půdy a prostoru pro silniční infrastrukturu. Atoly Maledivy.

Unikátnost místní biodiverzity potvrdila i světová organizace UNESCO, která atol Baa označila za světovou biosférickou rezervaci a ostrov Voavah byl vůbec jako první na světě touto organizací označen za ostrov s výhradním využitím. Nejjižněji položený neobydlený ostrov Olhugiri poskytuje domov fregatkám velikým i mořským želvám. Velmi rozšířeným živočichem atolu Baa je také papoušek, jenž se živí korály a následně je vylučuje jako písek. Pro velkou turistickou návštěvnost se oblast snaží o demonstraci udržitelného rozvoje na Maledivách.  

Leží tu také světoznámá rezervace Hanifaru Bay

Na Baa atolu Vám můžeme nabídnout ubytování na ostrovech:

Alifu Alifu Ato

Území sahající svou historií až do středověku, jež však bylo v novodobých dějinách vytvořeno až v polovině osmdesátých let, nese název Alifu Alifu atol. Je tvořen územím tří atolů, a to malým atolem Rasdhukuramathi, izolovaným ostrovem Thoddoo a severní částí atolu Ari. Skládá se ze 33 ostrovů, z čehož je obydlených pouze 8. Mnoho neobydlených ostrovů atolu má charakter resortu, přičemž některé z nich mají přímé dopravní spojení s hlavním maledivským městem Male. Nejzápadněji položeným ostrovem atolu je Maalhos, který je po Maamakunudhoo druhým nejzápadnějším ostrovem Malediv. Na tomto ostrově byly nalezeny archeologické pozůstatky z období maledivského buddhismu.

Ostrov Rasdhoo je, jako hlavní město oficiálně nazývaného atolu Ari Uthuruburi, místem s více než tisíci obyvateli. Ačkoli je kolem ostrova několik samostatných resortů, sám ostrov Rasdhoo disponuje několika penziony pro turistické vyžití. Od Male je ostrov vzdálen necelých 60 km.

Na atolu leží známe turistické ostrovy Ukulhas, Mathiveri a Feridhoo.

ostrov Ukulhas

Kaafu Atol

Administrativní atol Kaafu zasahuje do území čtyř zeměpisných atolů – Jižní Male, Severní Male, Kaashidoo a Gaafaru. Vzhledem k tomu, že jsou součástí této jednotky oba atoly Male, nazývá se oficiálně toto administrativní uskupení Male atol. Byť geograficky spadá do plochy

Severního Male také hlavní maledivské hlavní město Male spolu se třemi přidruženými ostrovy, z hlediska správy jsou na Kaafu atolu nezávislé a disponují vlastní samosprávou města.

Skutečným hlavním městem Male atolu je ostrov Thulusdhoo, na jehož základech žije téměř jeden a půl tisíce obyvatel. Ostrov je vzdálený cca 30 minut od mezinárodního letiště Velana, kam se lze dostat trajektem či motorovým člunem. Svou popularitu si ostrov získal zejména pověstnými surfovacími stanovišti, které se nacházejí na mořské hladině poblíž ostrova.

North Male Atol

Pravděpodobně turisticky nejvytíženější destinací na Maledivách je geografický atol North Male. Je zázemím pro velké množství nejpopulárnějších a nejtradičnějších maledivských resortů, které vyhledávají turisté z celého světa. Cestovní ruch je zde primárním zdrojem příjmů, čemuž je přizpůsobena také kvalita a rozsah možností transportu. Velkým lákadlem jsou vedle luxusního ubytování a služeb také nadstandartní podmínky pro surfování a dechberoucí prostředí pro potápění.     

Vedle resortních ostrovů se zde nachází také významné obydlené ostrovy. Pro maledivskou historii je ostrov Huraa důležitou vzpomínkou na vůbec poslední královskou dynastii, která vládla Maledivám, neboť mnoho velkých vládců pocházelo právě z tohoto ostrova. Dalším obydleným ostrovem North Male atolu, který má určitou přidanou hodnotu, je ostrov Dhiffushi, jenž zastává roli nejrozšířenější infrastruktury penzionů na Maledivách. Je znám také pro svou netradičně přátelskou a pohostinnou povahu místních obyvatel.

Jižní Male Atol

Přírodní atol z administrativního uskupení Kaafu atolu, jenž se nazývá jižní Male atol, je svou rozlohou výrazně skromnější, něž jeho severní soused. Přesto je atol velmi podstatným hráčem v oblasti cestovního ruchu, a stejně jako North Male atol propůjčuje své území těm nejznámějším turistickým resortům.

Na atolu South Male se nachází 32 ostrovů, z čehož jsou pouze 4 obydlené. Většina ostrovů slouží jako letoviska, zbytek je potom zcela neosídlen nebo je využíván k průmyslovým účelům. Zajímavý zážitek nabízí kruhový rekreační ostrov Biyaadhoo, jenž i přes stavební zásahy zůstává hustě zalesněn. Je zde velmi úrodná půda bohatá na živiny, a tak se zde výborně daří pěstování několika druhů ovoce i zeleniny. Ostrov Guraidhoo je obydleným ostrovem, který má však jako jediný na Maledivách psychiatrické zařízení. Čistě průmyslovou zónou je ostrov Thilafushi, kde se věnují výrobě lodí, balení cementu, stáčení metanového plynu a nachází se zde mnoho velkoskladů a obří skládka.

Vaavu Atol

V samém středu Malediv leží administrativní uskupení Vaavu atol, které zahrnuje přírodní atoly Felidhu a malý útes Vattaru, jenž má tvar vejce a tvoří jej pouze jeden 8 kilometrový stejnojmenný ostrov. Vaavu atol je vůbec nejmenším administrativním atolem z hlediska počtu obyvatel, kterých je na atolu něco málo přes jeden a půl tisíce. Atol sestává z 19 ostrovů a 5 z nich je obýváno maledivskými občany. Nachází se zde nejvýchodnější zeměpisný bod Malediv, umístěný na ostrově Fottheyo. Jako jeden z mála atolů zde nebyly nalezeny žádné archeologické předměty z období buddhismu.

Hlavním městem je ostrov Felidhoo, na kterém žije třetina obyvatel Vaavu atolu. Zároveň je ostrov také svou rozlohou největším z obydlených ostrovů atolu. Na obou stranách obklopují ostrov útesy, a to konkrétně Masfalhi Falhu a Saalanfalhu. Krásné pláže nabízí ostrov Thinadhoo.

Alifu Dhaalu Atol

Jižní část přírodního atolu Ari funguje pod správou atolu Alifu Dhaalu nesoucím oficiální název Ari Atholhu Dhekunuburi. Tato administrativní jednotka vznikla poměrně nedávno, když v polovině osmdesátých let došlo k rozdělení atolu Ari na severní a jižní sekci. Alifu Dhaalu leží jižně od linie mezi kanály Himendhoo Dhekunukandu a Genburugau Kandu. Součástí atolu je 49 ostrovů, z nichž 10 je osídleno dohromady přibližně 8 tisíci obyvateli. Zbytek ostrovů je neobydlených, avšak na 16 z nich byly vybudovány resorty.

Malý ostrov Mahibadhoo zastává roli hlavního města atolu Alifu Dhaalu, přičemž počet obyvatel dosahoval v roce 2019 přibližně tří tisíc. Hustota zalidnění je však poměrně velká, neboť tento počet lidí obývá ostrov o rozměrech 2,4 km na délku a 1,2 km na šířku. Mezi primární způsoby obživy patří rybolov, cestovní ruch a velká část obyvatel je rovněž zaměstnána ve veřejné službě.

Velmi zajímavá je zdejší architektura, která vyzařuje jednak z pozoruhodných veřejných budov, zároveň ji však lze zpozorovat i na většině ulic, které jsou vydlážděny kamenem. Na ostrově nalezneme stanici na výrobu ledu, fotbalové hřiště schválené světovou fotbalovou asociací FIFA, čtyři mešity i soukromou pláž vyhrazenou pouze pro turisty. Dalším unikátním ostrovem pod správou atolu Alifu Dhaalu je např. Fenfushi, kde se nachází starobylá mešita s dřevěnými zdobenými stropy nebo, nebo Ariadhoo, kde byly nalezeny budhistické pozůstatky.

atoly Maledivy

Faafu Atol

Vyhledávanou turistickou oblastí, jež disponuje několika luxusními resorty, je relativně malý atol ležící ve střední části Malediv zvaný Faafu atol neboli Nilandhe Atholhu Uthuruburi. Rozléhá se na stejnojmenném přírodním atolu s 23 ostrovy, z nichž 6 je soustavně obydleno domorodci. Hlavním městem je Nilandhoo, což je region tvořen pěti samostatnými ostrovy. Na jeho půdě se nachází historicky druhá mešita postavena na Maledivách, mešit se zde ale nachází hned několik. Místní ostrovy jsou hustě obklopeny přístavy, což kooperuje s hlavním pilířem tamní ekonomiky, jímž je rybolov. Vedle něj se také místní obyvatelé živí v oblasti agrikultury, výstavbou resortů i vzděláváním.

Meemu Atol

Na přírodním atolu Mulaku leží stejnojmenný administrativní atol znám také jako Meemu atol. Je tvořen 33 drobnými ostrovy, které jsou na devíti z nich osídleny přibližně čtyřmi tisíci obyvateli. Některé z ostrovů byly masivně zasaženy vlnou tsunami v roce 2004, která právě na území Meemu atolu napáchala nejrozsáhlejší škody z celých Malediv.

Na jednom z obydlených ostrovů Naalaafushi připravila velká voda o domovy přes 80 % obyvatel. Ostrov Kolhufushi přišel dokonce o životy šestnácti domorodců, stoletou mešitu a také o úrodu manga a banánovníků, jež byly otráveny slanou vodou. Teprve v roce 2018 se však začaly pravidelně pořádat nácviky pro evakuaci. Také hlavní město Muli bylo následkem zemětřesení a tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 devastováno, a dokonce se řadí mezi deset nejhůře zasažených maledivských ostrovů.

V Muli žije necelých 900 maledivanů, je zde však velmi dobře zajištěna zdravotnická péče. Nalezneme zde regionální nemocnici, kde je dostupný pediatr, gynekolog, všeobecný chirurg, anesteziolog, zubař, všeobecní lékaři, fyzioterapeut a další. Oddělení fyzikální terapie Mule bylo prohlášeno za jedno z nejlepších na Maledivách, proto se sem sjíždějí pacienti i z jiných atolů.

Thaa Atol

 Na jihu Malediv se nachází administrativní divize Kolhumadulu atol, jehož název je totožný s názvem geografického atolu, na kterém leží. Je známý též jako Thaa atol a skládá se ze skutečně drobných ostrůvků, kterých je celkem 66, a třináct z nich obývá dohromady téměř 9 tisíc lidí. Hlavním městem je ostrov Veymandoo, který na šířku i na délku měří necelý kilometr. Na Thaa Atolu se nachází pouze jeden resort, a to konkrétně COMO Maalifushi ležící v jihozápadní části. Pozoruhodným ostrovem je také Thimarafushi, kde je místními obyvateli shromažďována dešťová voda a jejich kanalizace není napojena na moře, čímž značně snižují pravděpodobnost znečištění okolní mořské vody. Obyvatelé Thaa atolu žijí především z rybolovu, určité procento však svůj zdroj obživy našlo také v hospodářství, přepravě nebo obchodu.

Dhaalu Atol

Dalším z administrativních atolů, které se rozprostírají na přírodním atolu nesoucí tentýž název, je Dhaalu atol, oficiálně nazývaný Nilandhe Atholhu Dhekunuburi. Tvoří jej soustava 56 ostrovů, přičemž sedm z nich je obýváno Maledivany, zbytek je zcela neosídlen nebo slouží jako resorty. Z pohledu cestovního ruchu je Dhaalu atol velmi oblíbenou destinací, což potvrzuje také množství již existujících letovisek, a zároveň i těch, které se zde zcela nově budují. Vedle turismu se místní obyvatelé zabývají také tradičním klenotnictvím, jímž jsou proslulé zejména ostrovy Hulhudheli a Rinbudhoo.

Ani Dhaalu atolu se bohužel nevyhnula devastující vlna tsunami, která vytvořila z dříve obydleného ostrova Gemendhoo prázdné místo, když srovnala tamní budovy se zemí. Tento ostrov je obklopen dalšími jedenácti neobydlenými ostrůvky, které lze během odlivu projít z ostrova Bulhalafushi na ostrov Naibukaloabodufushi a obráceně. Také ostrov Rinbudhoo, jenž byl údajně v ranných dobách jedním z nejhustěji osídlených ostrovů Malediv, svůj počet obyvatel rapidně snížil. Na tomto ostrově můžete vidět 300 let starou mešitu vystavěnou ze zakřivených kamenů. Hlavní město atolu zvané Kudahuvadhoo je velmi zajímavé pro svůj záhadný val (tzv. hawittas). Jedná se o mohylu vytvořenou ruinami budhistického chrámu z předislámského období. Zdejší stará mešita má jedny z nejlepších zdí z korálových kamenů na světě.   

Laamu atol

Atol ležící na jižní hranici střední části Malediv se nazývá Laamu atol či také Haddhunmathi. Tvar atolu je relativně pravidelný a je tvořen spletí 82 ostrovů. S jižní částí Malediv jej dělí nejširší maledivský kanál Huvadhu Kandu. Útesy atolu nejsou příliš široké až na některé výjimky nacházející se na východě Haddhunmathi. Laguna je poměrně otevřená s průměrnou hloubkou 55 až 62 metrů. Statut hlavního města zastává ostrov Fonadhoo, jehož obyvatelé těží zejména z letecké dopravy, rybářství a farmaření. Stejně jako zbytek atolu hraje ostrov významnou roli v historii Malediv.

Mnoha zdejších ostrovů představuje důležitá archeologická naleziště, kde byly objeveny pozůstatky klášterů i velkých stúp. Výkopy archeologických nálezů však zapříčinily následnou destrukci zachovalých míst, které po výkopech nebyly nijak zabezpečeny, a tak se jich chopili vandalové, kteří místa nadobro zničili. Mnozí z nich totiž věřili, že se jim podaří v ruinách nalézt zlato či jiný poklad. Při vykopávkách byla nalezena např. také hlava Buddhy, která však následně zmizela. Laamu atol se zdá být atraktivní také pro filmové tvůrce, neboť zde byly točeny scény z filmu Rogue One (pokračování kultovní série Star Wars), v nichž byla vyobrazena tropická planeta.

Gaafu Alifu Atol

Severovýchod jižní části Malediv patří administrativnímu atolu Gaafu Alifu, který se rozprostírá na polovině přírodního atolu Huvadhoo, proto jeho oficiální název zní Huvadhu Atholhu Uthuruburi. Jeho území je sestaveno z 87 ostrovů, z čehož 10 je obydlených. V minulosti měl být ostrov Dhevvadhoo, jenž se nachází uprostřed velké laguny, útočištěm předků dávných králů. Není tedy divu, že se zde našlo mnoho archeologických pozůstatků, a to zejména nízkých kopců, které zde zbyly po zničených stúpách.

Ostrov Vilingili, který byl do 70. let známý pro své bohatě zdobené rybářské čluny, je hlavním městem atolu Gaafu Alifu. Na území ostrova se nacházel val, jenž byl postupně erodován proudy působícími na útesy. Původně měl sloužit jako starodávná buddhistická stúpa.

Gaafu Dhaalu Atol  

Celkem 153 ostrovů utváří administrativní uskupení Gaafu Dhaalu atol, známé také jako Huvadhu Atholhu Dhekunuburi. Z tohoto rozsáhlého počtu ostrovů je jich obydlených pouze 10, na jejichž území žije přibližně jedenáct a půl tisíce obyvatel. Je situován na druhé (resp. jihozápadní) polovině geografického atolu Huvadhu. V minulosti měl tento atol značně soběstačnou a uzavřenou samosprávu. Dokonce byla náčelníkovi atolu udělena výsada vyvěšení vlastní vlajky na plavidlech i rezidenci, což žádnému jinému maledivskému náčelníkovi nepříslušelo. Území atolu patřilo tehdejší Sjednocené Suvadivské republice, která však byla v roce 1962 násilným zásahem vojáků rozpuštěna. Ještě další čtyři roky poté zůstal atol neosídlen.

Sídlem náčelníka za dob uzavřené samosprávy byl ostrov Thinadhoo, který má v současnosti charakter hlavního města Gaafu Dhaalu atolu. Místní obyvatelé mají svůj vlastní dialekt s názvem Dhivehi, v němž jsou znatelné rozdíly oproti mluvě v severní a střední části Malediv. S ostrovem je spojena tragédie, při níž zemřelo 21 lidí a 2 zůstali pohřešování. Celá událost měla svůj počátek na fotbalovém utkání na ostrově Vilingili, jenž je součástí sousedního atolu Gaafu Alifu. Z tohoto místa cestovalo maledivským člunem Enamaa mnohem více lidí, než byla schopna kapacita člunu pojmout, a tak došlo v důsledku nárazu vlny k převržení člunu a tragické události.

Gnaviyani Atol

Administrativní atol, jenž svým charakterem mírně nezapadá do tradiční koncepce maledivských atolů, je Gnaviyani atol. Jeho území totiž tvoří pouze jeden jediný ostrov a zároveň přírodní atol Fuvahmulah, jehož název nese také hlavní město atolu. Často je polemizováno nad tím, zda Gnaviyani skutečně naplňuje charakteristiku atolu, neboť ten je vždy zřetelně tvořen ostrovem korálů, jež obklopují lagunu. V minulosti uvnitř ostrova laguna skutečně byla, tato plocha však byla zaplněna mohutnými korálovými balvany. Z tohoto důvodu je střed ostrova položen níže než jeho okraje.

Ačkoli se jedná o nejmenší administrativní celek správního rozdělení Malediv, jako ostrov je svou rozlohou jedním z největších v tomto souostroví. Jelikož atol postrádá tradiční koncept oddělených atolů, je pro účely místní samosprávy zřízeno devět divizí, jejichž počet se sloučením určité vesnice snížil na osm. Největší divizí je Dhadimagu, převážně zemědělská oblast, která se pyšní titulem největšího ostrovního producenta melounů, sladkých brambor i kokosu. Vedle zemědělství je zde rozšířen také rybolov a lodní průmys

Seenu Atol  

Nejjižněji lokalizovaným atolem Malediv je Seenu atol, též zvaný Addu atol. Je jedním ze dvou maledivských atolů, které jsou svou polohou umístěny na jižní polokouli. Od hlavního města Malé je atol vzdálen přes 500 kilometrů. Na území Seenu atolu leží jedno ze tří samostatných maledivských měst Addu i další obydlené a neobydlené ostrovy. Atol je obklopen čtyřmi přirozenými kanály, které ve spojitosti s lagunou tvoří přírodně vytvořené přístaviště, jež je na rozdíl od ostatních uměle vytvořených velmi klidné a neovlivnitelné sezonními změnami. Před velkými vlnami a bouřemi chrání zdejší ostrovy bariérové útesy. Jako jediná oblast Malediv nebyl Seenu atol nijak zasažen globálním bělením korálů na konci 90. let.

Pro transport je velmi důležitým ostrov Gan, kde bylo postaveno mezinárodní letiště. Za druhé světové války se zde nacházely tajné základny královského námořnictva. Za symbol ostrovů Addu atolu je považován kosmopolitní rybák bílý. Bohaté zastoupení co do počtu i druhů zde mají velryby a delfíni.

Atoly Maledivy – vše co potřebujete vědět.


Nabízíme ubytování a služby na Maledivách:

Ubytování na lokálních ostrovech Resorty Svatební obřad na pláži Potápění Rybolov