Obchodní podmínky

Cestovní agentura maledivy-levne.cz 
Mgr. Lucie Michalaková IČO: 05169275
Marek Michalak IČO: 02850788

1. Úvod

Cestovní agentura maledivy-levne.cz (dále jen CA-ML) je zprostředkovatel jednotlivých služeb cestovního ruchu. CA-ML zprostředkuje služby na základě závazné objednávky klienta. CA-ML neposkytuje ubytování ani jiné služby, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování a služby u partnerů. Stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkuje klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování jednotlivých služeb cestovního ruchu CA-ML a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti mezi ní a jejími klienty (právnickými i fyzickými osobami).

2. Realizace objednávky, rezervace, platba

Rezervace je provedena prostřednictvím emailu nebo vyplněním rezervačního formuláře. Rezervace je dokončená uhrazením zálohy (rezervačního poplatku) na základě zaslané faktury. Rezervační poplatek je ve výši 15% ceny ubytování. Doplatek probíhá na místě v hotovosti USD nebo platební kartou. Platba kartou je možná jen v některých penzionech (info podá CA-ML). Při platbě kartou bude k ceně účtován poplatek za platbu kartou, dle ceníku poskytovatele ubytování.

4. Reklamace a škody

Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi klientem a třetím subjektem je odpovědný třetí subjekt. CA-ML, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy. CA-ML doporučuje reklamovat případné vady u poskytovatele ihned, případně kontaktováním CA-ML prostřednictvím služby WhatsApp.

5. Doklady potřebné k vycestování

CA-ML zašle klientovi rezervační potvrzení. Tímto potvrzením se klient prokazuje na letišti na Maledivách a u poskytovatele ubytování. 

6. Podmínky pro storno

Záloha (rezervační poplatek) je cena za službu. Uhrazená záloha je nevratná.