Jak šel čas v turistickém ráji. Maledivy a jejich historie

Téměř dva tisíce rozličných ostrovů společně nesoucích název Maledivy, se stalo vyhledávaným turistickým cílem. Nádherné místo má zajímavou historii a po staletí si drží svou identitu.

historie Malediv

Maledivy a jejich ranná historie

Archeologické nálezy přinesly důkazy o tom, že souostroví bylo osídleno již 1 500 let před naším letopočtem. Ranná historie Malediv se váže ke společnému osídlování blízké Srí Lanky a Indie, kde se předpokládá příchod árijců. Četné poznámky v historických záznamech hovoří o dobrých obchodních vztazích s ostrovy, odkud se dovážely kokosové ořechy, sušené ryby, perly a koření. Takové záznamy se datují 1. stoletím před naším letopočtem a předpokládá se, že ostrovní zemí byly právě Maledivy.

V čínském dokumentu z roku 662 před naším letopočtem už jsou Maledivy zmíněny konkrétně, u příležitosti zaslání významných darů maledivským králem čínskému císaři. Dobré obchodní vztahy panovaly mezi občany Malediv, Číny, Peršany, Féničany i Římany. Země mezi sebou používaly jako platidlo lastury a tento typ platidla se dochoval až do 16. století. Před naším letopočtem první osadníci Malediv vyznávali buddhismus, který přetrval půldruhého tisíciletí. V buddhismu má základ mnoho místních tradic a zvyků. Ze sanskrtu pochází i slovo màlàdvìpa, což v překladu znamená věnec ostrovů. Předpokládá se, že tak vznikl současný název.

Vzkvétající obchod na Maledivách

Maledivy mají velmi dobrou strategickou polohu, což přispívalo k rozvoji obchodních vztahů. Vyhledávaným obchodním artiklem byly kokosové ořechy a kokosová vlákna, lastury, sušené ryby, vonné esence a balzámy. V desátém a jedenáctém století převládal obchod s Araby, kteří se na ostrovy začali stěhovat. V roce 1153 Maledivy konvertovaly k islámu a budhismus byl potlačen. Na mnoha místech i násilně. Dnes je islám podmínkou k občanství a hlásí se k němu všichni obyvatelé. Proto například alkohol je dostupný jen v hotelech pro zahraniční turisty a k volbám nejsou připuštěni vyznavači jiného náboženství. S příchodem islámu se také objevuje indo-iránský jazyk Dhivehi. Od těch dob vládne ostrovům sultán. Poslední král by ke konci své vlády přejmenován na sultána a následuje období vlády šesti dynastií sultánů. Celkem bylo na Maledivách zaznamenáno 84 vládnoucích sultánů. Zajímavostí je, že ne vždy šlo o muže.

Maledivy si brání svoji identitu

V roce 1558 se Maledivy ocitají na patnáct let pod nadvládou Portugalska a objevují se snahy o prosazení křesťanství. Z období nadvlády Portugalska pochází mnoho příběhů o Mohamedu Thakurufaanovi, který bojoval proti Portugalcům a postupně osvobodil zemi od jejich nadvlády. Z příběhů o těchto bojích je dnes řada legend. Mohamed Thakurufaanu je národním hrdinou, má několik památníků a muzeum. Maledivy přijímají ochranu Holanďanů. Později, v roce 1887 vzniká britský protektorát. Maledivy začínají britské vládě platit poplatek a ti se na oplátku nevměšují do vnitřních a náboženských pravidel na ostrovech. V době britské nadvlády se rozvíjí archeologický průzkum, vznikají mapy ostrovů a záznamy o historii.

Sultanát končí, Maledivy vede prezident

První ústava na Maledivách se datuje na rok 1932. V těchto letech se začíná omezovat vliv sultánů a roste výkonná moc předsedů vlád. V roce 1953 je vyhlášena republika s prezidentem Aminem Dimim. Ten však setrval u moci jen několik měsíců, byl svržen a moci se na posledních dvanáct let ujímá sultán. Nezávislost na Británii získávají Maledivy v roce 1965, sultanát je zrušen roku 1968. Do rozbouřených vod vládnutí nastupuje prezident Ibrahim Násir. Ten se pokouší obnovit obchod s rybami, vyvést zemi z ekonomických problémů a nastolit reformy. Je neúspěšný a ze země utíká. Dokonce se uvádí, že si odnáší mnoho milionů, které odcizil ze státních peněz. Pozdější prezident Maumún Abdul Gayún byl v čele Malediv třicet let a podařilo se mu dosáhnout stabilitu a prosperitu především rozvojem turistického ruchu.

Maledivy se otevírají turistům

Od roku 1972 začínají do země proudit turisté, kteří si destinaci zamilovali. Ti zde také prožívají velkou živelnou katastrofu. Tsunami v prosinci 2004 nezpůsobilo velké škody.

Významné mezníky v životě Malediv

 • 2. století př. n. l. – ostrovy jsou zmiňovány v poznámkách u arabských obchodníků
 • 500 let př. n. l. – na ostrovech se usazují rybáři, pravděpodobně árijci z Indie a Srí Lanky
 • 1153 – konverze k islámu
 • 1558 – patnáctiletá nadvláda Portugalska
 • 1887 – protektorát Britů
 • 1932 – první ústava
 • 1965 – konec britské nadvlády
 • 1968 – první prezident Ibrahim Nasir
 • 1972 – první turistická letoviska

Turistický ráj, jak jej známe

Přestože Maledivy udržují čilé obchodní vztahy s okolními zeměmi, mají místní zájem na tom, udržet si své tradice a kulturu. Na Maledivách není přírodní bohatství ani rozvinutý průmysl. Země těží především z rybolovu, zemědělství a nyní i turistického ruchu. Velkým problémem, kterým se v zemi zabývají, je hrozící nebezpečí stoupající hladiny moře. Připravují se projekty na zvýšení ostrovů nad hladinu moře, stěhování obyvatel na výše položená místa i opuštění Malediv a zakoupení území pro obyvatele na půdě Srí Lanky nebo Indie. S Evropskou unií udržují Maledivy kontakt a realizují s její podporou programy v oblasti turistického průmyslu.

Turisté se mohou ubytovat na překrásných ostrovech.

Svátky na Maledivách

 • Nový rok: 1.ledna
 • Den nezávislosti: 26. července
 • Den vítězství: 3.listopadu
 • Rybářský den: 10.listopadu
 • Den republiky: 11. listopadu

Dále se slaví ramadán, jeho začátek a konec. Národní den vítězství nad Portugalci a Mučedníkův den jako památku na Portugalci zabitého sultána Ali VI.

Pravidlům islámu je v zemi podřízena pracovní doba i otevírací doba v obchodech a restauracích.


Nabízíme ubytování a služby na Maledivách:

Ubytování na lokálních ostrovech Resorty Svatební obřad na pláži Potápění Rybolov