Světélkující plankton

Možná jste již někdy viděli obrázky modrých zářících pláží pod tmavou oblohou. Tento podivuhodný jev se nazývá bioluminiscence a na svědomí ji má světélkující plankton. Jak toto mystické světlo vzniká a kde a kdy jej můžeme nejčastěji pozorovat?

světélkující plankton

Co je vlastně plankton?

Mořský plankton je tvořen souborem mikroskopických organismů pocházejících z vodních rostlin (fytoplankton) či živočichů (zooplankton). Vzniká v průběhu času v každém moři jako jakýsi vedlejší produkt života pod hladinou. Ve skutečnosti však tvoří jeho významnou, až klíčovou část. Je totiž základní složkou potravy celé řady živočichů, nejčastěji ryb či kytovců, ale také vodního ptactva nebo tuleňů.

Světélkující plankton: tajemství bioluminiscence

Bioluminiscence je jev, který vzniká chemickou reakcí v tělech organismů, a jejímž produktem je světelná energie. Aby k reakci mohlo dojít, musí daný druh obsahovat luciferin, molekulu, která při reakci s kyslíkem produkuje světlo. Existuje několik typů luciferinu lišících se napříč jednotlivými organismy. Někteří živočichové navíc obsahují i enzym luciferázu, která bioluminiscenční reakci katalyzuje.

Zvířata mohou zpravidla samy řídit, kdy k luminiscenci dochází, díky regulaci metabolických a biochemických drah ve svém těle. Některé organismy pak vážou luciferin a kyslík do komplexu, který je označován jako fotoprotein. Jedná se o velmi stabilní molekulu, která slouží jako zásobárna světelné energie, jenž dokáže daný živočich uvolnit v případě potřeby. K iniciaci svícení v tomto případě slouží různé ionty, nejčastěji pak vápník.

Svítící řasy – hříčka přírody, nebo běžný jev?

Na světě žije celá řada zástupců zvířecí i rostlinné říše, kteří ve svém životě bioluminiscenci využívají, ať už za účelem hledání potravy, obrany před predátory či jako součást rozmnožovacích rituálů. Jednu z nejimpozantnějších světelných show pak světu na odiv ukazuje právě plankton, potažmo řasy, které jsou fytoplanktonem tvořeny. Bioluminiscenční řasy mohou ve tmě vytvářet až éterickou záři. V tomto případě se pak jedná o obranný mechanismus: k aktivaci chemické reakce dochází při narušení přirozeného prostředí řas.

Nejčastějšími původci světélkujícího planktonu jsou řasy z kmene obrněnek. Tento druh je známý tím, že vytváří jedny z nejrozšířenějších bioluminiscenčních vodních květů. Tyto květy, jakkoli krásné, jsou však spojeny se negativním vlivem na životní prostředí, a ve vysokých koncentracích mohou být i jedovaté.

Význam bioluminiscence řas v rámci ekosystému

Pokud se kolonie bioluminiscenčních řas nekontrolovaně rozšíří a začnou se vyskytovat často, může dojít ke vzniku nebezpečného vodního květu. Když pak větší ryby a měkkýši živící se pomocí filtrace vody konzumují toxické bioluminiscenční řasy ve větších množstvích, mohou po požití předat toxické látky dál do potravního řetězce. Nebezpečné množství toxických řas může způsobit podráždění kůže, nevolnost nebo dokonce smrt. K této přírodní kráse a jejímu pozorování je tak nutné přistupovat s opatrností a zodpovědně.

Kam a kdy za světélkujícím planktonem

Ačkoli se světélkující plankton může vyskytovat prakticky v jakékoli oblasti nebo v jakékoli hloubce moře, nejúžasnější scenérie bioluminiscenčního planktonu lze pozorovat na konkrétních místech. Zpravidla se jedná o pláže, kde se řasy srocují ve velkých počtech, přičemž je hladina moře poseta třpytem hvězdné oblohy a rozvlněna v důsledku nárazů lodí. Například v jižní Kalifornii dochází každých několik let k tzv. „červenému přílivu“ způsobenému organismem Lingulodinium polyedra z kmene obrněnek. Vody v okolí San Diega se přes den zbarvují do rezava, v noci však prakticky jakýkoli pohyb – plující loď, hejno delfínů či náhlé vlnobití – způsobí, že řasa začne vydávat charakteristickou bioluminiscenční záři.

Ideální lokality pro pozorování světélkujícího planktonu nabízí také Maledivy. Zde se tento fenomén může objevit prakticky kdykoliv v průběhu celého roku, obecně však platí, že nejvhodnějším dobou výskytu je období od června do prosince. V teplých letních měsících je totiž obloha tmavá, a bioluminiscence je tak nejvýraznější. V kombinaci s křišťálově čistým mořem se tak jedná o dechberoucí zážitek, kvůli kterému stojí za to tuto exotickou destinaci navštívit.

Naše služby

Jsme cestovní agentura. Zajistíme Vám nejlepší dovolenou na Maledivách. Nabízíme ubytování na nejkrásnějších lokálních ostrovech i resortech. Možná budete mít štěstí a uvidíte světélkující plankton na vlastní oči, tak jak se to povedlo našim klientům.

Světélkující plankton – fotky

Světélkující plankton na videu

Kam dál?