Chráníme svou pokožku, ale co korálové útesy? Vliv opalovacích krémů na mořský ekosystém

Ochrana korálových útesů je v dnešní době mimořádně důležitá. Pomoci může každý, stačí začít používat ochranné krémy šetrné k oceánům.

Teplé tyrkysové moře po celý rok, bílý písek, romantické večeře při západech slunce, ale především potápění a šnorchlování, které se nikdy neomrzí. Korálové útesy jsou plné barevných rybek rozmanitých tvarů, sasanek, chobotnic, murén, rejnoků a mant, mořských želv, prostě spousty dalších živočichů, které nacházejí mezi korály potravu nebo úkryt.

Ochrana korálových útesů

O korálových útesech

Korálové útesy tvoří jeden z nejrozmanitějších ekosystémů planety. Z hlediska druhové pestrosti překonávají dokonce i tropické deštné pralesy, a ačkoli zabírají pouze 0,1 % oceánského dna, vytvářejí podmínky pro život nejméně 25 % všech známých mořských druhů. Jejich zánik tedy není pouze o ekonomické ztrátě exotických zemí do kterých kvůli šnorchlování a potápění jezdíme, ale znamenal by obrovskou ztrátu mořské biodiverzity a negativně by to ovlivnilo nejen život v mořích, ale i na pevnině.

bohatý život na útesu

Aktuální zdravotní stav korálových útesů

Americká vládní agentura Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) je zodpovědná za sledování a výzkum oceánů a atmosféry. Na jejich stránkách lze najít aktuální stav týkající se zdravotního stavu korálových útesů.

Vědci rozlišují pět stupňů hodnotících stav korálových útesů (viz obr.2)

1) bez stresu – NO STRESS
2) nutno sledovat – WATCH
3) varování – WARNING
4) výstraha 1. stupně – ALERT Level 1
5) výstraha 2. stupně – (ALERT Level 2

Proč jsou koráli v ohrožení?

Existují dva hlavní environmentální faktory, které způsobují postupné umírání korálů, především těch, které využívající symbiotickou řasu zooxanthellu. Je to zvyšování teploty vody v oceánech a jejich okyselování v důsledku zvyšování hodnot tzv. skleníkových plynů v ovzduší, především CO2.

Problém vysoké teploty a nízké hodnoty PH

Většina korálů roste nejlépe při teplotách vody 23–29 °C.3 Vyšší teplota je pro korály stresující a způsobí, že koráli symbiotickou řasu ze svých buněk vypudí. Tomuto jevu se říká zbělení korálů. To sice automaticky neznamená, že korál odumře, nicméně vypuzení symbiotické řasy pro něj představuje ztrátu živin, a tedy oslabení.

Pokud je teplotní výkyv jen krátkodobý, mohou se koráli uzdravit (tento proces ale může trvat roky, ba i desetiletí)..

Běžně má mořská voda pH okolo 8,2 – je tedy slabě zásaditá. Zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře však způsobuje, že se i více CO2 rozpouští v mořské vodě a její pH tedy klesá.

Dnes je v mořské vodě o 30 % více vodíkových iontů H+ než před sto lety. Snižování pH mění nejen množství vodíkových iontů H+, ale také snižuje množství iontů CO3 2-, které jsou stavebním kamenem pro vápenaté schránky korálů (a dalších mořských živočichů stavějících schránku z CaCO3).

Pro korály je tak tvorba schránky náročnější a jejich růst nebo obnova po zbělení je pomalejší.

graf PH v oceánech

Ochrana korálových útesů

Snímky ze sledování prováděného satelity NOAA ukazují, že tyto pro korály nepříznivé podmínky, především nárůst teploty vody a kyselosti v oceánech jsou trvalého charakteru a pokračují dál v nezměněné intenzitě.

Příčinou zbělení korálů a vypuzení symbiotických řas mohou však být i další stresové faktory jako například znečištění vody ze zemědělství (splachy z půdy, které jsou zatíženy pesticidy, ropnými sloučeninami a zemědělskými živinami, jako je fosfor a dusík) nadměrné množství světla dopadající na korály při úbytku vody nebo přítomnost toxických látek dostávajících se do bezprostřední blízkosti korálů z opalovacích krémů z těl turistů.

návod na ochranu korálových útasů

Problematika opalovacích krémů

V posledních letech si vědci zabývající se korály začali všímat zvýšeného obsahu molekul opalovacích krémů v oblíbených oblastech koupání a potápění, které se často nacházejí v blízkosti korálových útesů. Klimatické změny, nadměrný rybolov a znečištění již způsobují vážné škody na korálových útesech po celém světě a tento další stresor znepokojil mnoho vědců v oboru. První studie naznačující, že opalovací krémy způsobují bělení korálů, byla zveřejněna již v roce 2008.

Byla designována jako klasická studie toxicity v laboratorním prostředí. Výzkumníci vystavili malé korály v laboratoři různým koncentracím BP-2, který se nachází ve stovkách výrobků osobní hygieny. Zvýšená expozice BP-2 způsobila zvýšenou míru odumírání korálů, poškození DNA a bělení, což je stav, kdy koráli zbělají, jsou stresovaní a s větší pravděpodobností odumřou. Hladiny BP-2 použité ve studii – od 24 částic na miliardu do 246 částic na milion – jsou v rozmezí hodnot, které byly zjištěny v odpadních vodách v USA. Jakmile se BP-2 dostane do životního prostředí, může rychle „zabít mladé korály již při velmi nízkých koncentracích“, napsali autoři studie.

Od té doby vědci nadále shromažďují důkazy o tom, že některé opalovací krémy mohou nejen křehkému ekosystému korálů, ale dokonce i jiným mořským živočichům, škodit. Studie poukazují zejména na dvě složky opalovacích krémů, které škodí zdraví korálů – oxybenzon a oktinoxát. Oktinoxát se rozkládá na chemickou látku zvanou benzofenon 2 (BP-2), která je známou rakovinotvornou látkou a hormonálním disruptorem.

opalování u moře

Studie

Významná studie z roku 2016 zjistila, že oxybenzon může způsobit deformace larev korálů i mláďat korálů, poškození korálové DNA a abnormální růst kostry. „Znepokojující je, že pokud tato chemikálie poškodí mladé korály, nedojde k jejich obnově“ řekl Craig Downs, výzkumník z Haereticus Environmental Laboratory ve Virginii, který studii vedl. „Vzniknou tak korálové zombie – kde jsou dospělí jedinci,
ale nerekrutují se mladí, takže útes nakonec zanikne.“

Přesnější příčinu proč tomu tak je ukázala pozdější studie z roku 2022 prováděná na sasankách, blízkých příbuzných korálů. Když se sasanky setkají s oxybenzonem v přítomnosti slunečního světla, snaží se ho zbavit tím, že mírně změní jeho chemické složení, ale touto metabolickou změnou vytvoří smrtící toxin.

Nová molekula se hromadí jak v tkáni sasanky, tak v symbiotických řasách sasanky, kterou zničí a to způsobí vybělení sasanky. Poněvadž i tyto studie byly provedeny v laboratoři, stále zůstává zásadní otázka – jsou koráli v životním prostředí vystaveni stejnému toxickému působení chemikálií z opalovacích krémů smývaných z těl plavců?

korálový útes

Jakých hodnot dosahují tyto toxiny ve vodě bezprostředně u pláže?

Podle přehledové zprávy NOAA z roku 2022 bylo v oblíbené turistické lokalitě nalezeno 1 až 10 μg toxických chemických látek v 1 litru mořské vody, zatímco koncentrace ve zmíněných experimentech akutní a chronické expozice byly výrazně vyšší. Je ovšem také možné, že ačkoliv malá množství opalovacího krému na koráli ještě toxicky nepůsobí mohou celkově zhoršovat odolnost korálů vůči stresu.

K masovému bělení korálů dochází především během mořských vln veder, které jsou zjevně důsledkem změny klimatu, nelze ovšem vyloučit, že tyto klimatické změny hůře snášejí koráli jejichž zdravotní stav je zhoršen přítomností těchto jedovatých chemikálií, obzvláště pokud se nacházejí v bezprostřední blízkosti
korálů.

Zvláště v mělkých oblastech se ve vodě může nahromadit značné množství opalovacího krému spláchnutého z těl plavců. Nejlepší šancí na přežití korálových útesů je samozřejmě zpomalení postupu
klimatických změn, snížení množství CO2 v ovzduší a tím zastavení vzestupu teploty oceánů a zvyšování její kyselosti. Omezením chemických opalovacích krémů nelze sice očekávat tak razantní vylepšení zdraví korálů ale na druhou stranu je to změna, kterou lze to provést prakticky okamžitě, individuálně a bez jakýchkoliv náročných investic.

mořská želva

Ochrana korálových útesů

Dobrou volbou mohou být minerální opalovací krémy, které používají oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý. (např. značky Alphanova Sun, Naif, Weleda, Mossa, Wooden Spoon, IaSaponaria, Eco Cosmetics Ey! Attitude,…). Jistou nevýhodou je horší roztíratelnost těchto přípravků, výhodou naopak je, že poskytují ochranu (na rozdíl od chemických opalovacích krémů) bezprostředně po natření. Především však jejich používání lze považovat za náš drobný personální příspěvek k ochraně korálů.

Pokud si však uvědomíme, že každý rok navštíví Maledivy víc než 1,5 milionu turistů, nemusí jít o zanedbatelný příspěvek ke zdraví korálů.

Autor a zdroje:

Článek vytvořila z uvedených zdrojů paní Laďka Bartošová z Masarykovy univerzity v Brně.


Nabízíme ubytování a služby na Maledivách:

Ubytování na lokálních ostrovech Resorty Svatební obřad na pláži Potápění Rybolov