Ramadán na Maledivách

Co je ramadán

Ramadán je v muslimském kalendáři v pořadí devátým měsícem v roce. Jde také o posvátný měsíc půstu. Protože je pak muslimský kalendářní rok kratší než běžný gregoriánský, začíná ramadán každý rok o 10-12 dní dříve, což umožňuje, aby připadl na každé roční období v průběhu 33letého cyklu.

Významnou událostí předcházející ramadánu je pak pozorování Měsíce, jelikož jeho cyklus řídí začátek i konec tohoto islámského svátku. Muslimové po celém světě během roku pravidelně vyhlíží první záblesky půlměsíce, který předznamenává právě začátek ramadánu.

Ramadán na Maledivách

Proč muslimové slaví tento svátek?

Podle koránu právě během ramadánu zjevil Bůh svému proroku Mohamedovi svatou knihu Korán, prostřednictvím které měl vést lid na zemi. Přestože se pak v rámci ramadánu muslimové často postí, má tento svátek mnohem hlubší význam. Jde o období introspekce, společných modliteb a odpouštění hříchů těm, kteří dodržují pravidla své víry, neboli saum.

Ačkoli se ṣaum nejčastěji chápe jako povinnost postit se během ramadánu, vykládá se šířeji jako povinnost zdržet se mezi svítáním a soumrakem jídla, pití, sexuálních aktivit a všech forem nemorálního chování, včetně nečistých nebo nevlídných myšlenek. Falešná slova nebo špatné skutky či úmysly jsou tedy pro půst stejně zničující jako jídlo nebo pití.

mešita v hlavním městě Malediv

Kdy se ramadán slaví?

Jak již bylo řečeno, je ramadán devátým kalendářním měsícem muslimského kalendáře. Jeho začátek se tedy počítá podle toho, na který den vychází první den tohoto měsíce. Ramadán trvá zpravidla 29 nebo 30 dní a končí příchodem svátku Íd al-Fitr, známém také jako svátek přerušení půstu. Jde o jeden ze dvou hlavních náboženských svátků islámu (druhý, Íd al-Adhá, je koncem hadždže, pouti do Mekky, kterou by měli všichni muslimové alespoň jednou v životě vykonat, pokud jsou toho finančně a fyzicky schopni). V některých komunitách je svátek Íd al-Fitr brán skutečně vážně: děti nosí nové oblečení, peče se speciální pečivo, vyměňují se dárky, navštěvují se hroby příbuzných a lidé se scházejí k rodinným jídlům a modlitbám v mešitách.

V roce 2023 začal ramadán ve středu 22. března a skončil v pátek 21. dubna.

Ramadán na Maledivách

30 dní půstu, modliteb a rozjímání se dodržuje na celém souostroví Maledivy. Během ramadánu se místní restaurace otevírají později a mají otevřeno déle než v jiných měsících. V letoviscích však nedochází k žádným změnám a služby pro hosty pokračují jako obvykle. Při návštěvě místních ostrovů je turistům doporučeno respektovat svátost tohoto měsíce pro místní muslimy, a brát tedy ohled na místní tradice a kulturu. Během ramadánu tak při návštěvě Malediv není doporučeno jíst a pít na veřejnosti či na sebe zbytečně upozorňovat vyzývavým oblečením.

I přesto však zdejší život pokračuje stejně příjemným a pohodovým dojmem jako doposud. Pokud tedy chcete Maledivy v období ramadánu navštívit a sami jej přitom nedodržujete, vaše dovolená bude stejně dokonalá jako v kterémkoli jiném ročním období. Bonusem navíc pak pro vás bude pestrý kulturní program, který s oslavami tohoto muslimského svátku úzce souvisí. Můžete tak na vlastní kůži zažít například místní festival, který vám maledivskou kulturu ukáže u úplně jiné perspektivy.

Souostroví Maledivy má řadu specifik, a patří mezi ně i právě oslavy ramadánu. Jejich součástí je i tzv. maahefun, který se neprovádí nikde jinde na světě.  Zatímco v jiných zemích totiž muslimové přejímají tradici posledního jídla před zahájením půstu, zde jde o skutečnou přehlídku vřelosti mezilidských vztahů, sdílení a pospolitosti, kdy se přátelé, rodina i blízcí setkávají na počet tohoto velkolepého a významného svátku. I samotný Íd al-Fitr je pak významným veřejným svátkem, kterého se mohou zúčastnit místní i turisté.


Nabízíme ubytování a služby na Maledivách:

Ubytování na lokálních ostrovech Resorty Svatební obřad na pláži Potápění Rybolov